Fit for a green future
– Transforming the economy through technology

16. september 2021

Norway Summit
‍- Møtet for Stormestre i næringslivet
♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

KJØP BILLETT HER

Koronapandemien har hatt store menneskelige og økonomiske konsekvenser over hele verden. Aldri tidligere har vi som står i pandemien i dag opplevd noe lignende på en så omfattende skala. Vi står fremdeles oppi krisen og det er umulig å fastslå når verden har Covid-19 under kontroll og ikke minst, når nasjonal økonomi i verdens land har kommet seg etter krisen som er rammet.

Hvis vi ser bort ifra de høyst negative konsekvensene av pandemien, som helsekrise og mennesker som har lidd av konsekvensene pandemien har bragt med seg, kan vi tillate oss å se på muligheter i positiv forstand som et resultat av pandemien. John F. Kennedy sa i en tale i 1959 at ”på kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter.

Mye ligger til rette for at vi skal klare å omstille økonomien i en bærekraftig retning og mye ligger til rette for at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi for å skape nye, viktige næringer i Norge. Den globalt omspennende krisen har for eksempel gjort at digitaliseringen i arbeidshverdagen har skutt rakettfart i mange bedrifter her til lands.

Tore Tennøe, sjef i teknologirådet sa i oktober 2020 at ”koronakrisen har virket som en slags katalysator for det digitale skifte, - at vi i hvert fall tok et fem til ti års sprang, på fem til ti dager.”

Har norsk økonomi fått en nødvendig restart ut av pandemien? Ser vi tydelig for oss disse mulighetene og har vi en strategi for det

Hvordan blir det med investeringene i klimafokuserte gründerbedrifter? Kan slike investeringer bidra til å skyte fart i norsk økonomi sett i pandemiens lys? Her kan Norge potensielt ta en lederposisjon i det grønne skiftet med teknologiutvikling som fører til ny verdiskapning på nye industriområder.

På årets Norway Summit skal vi ha fokus på disse spørsmålene  og vi skal se hva det jobbes med fra næringslivstopper, politikere, investorer og gründere.

Det blir paneldebatt mellom Rogalandsordførere hvor vi skal finne ut hvilke strategi kommunene har for å redusere klimagassutslippene og ruste seg for fremtiden. Samarbeider de godt nok på tvers av kommunegrensene?
Investorer Johann Olav Koss fra Firea og Kristian Øvsthus fra Idekapital kommer, spennende gründerbedrifter innenfor teknologi og fornybar energi vil være til stede og filosof Henrik Syse kommer og vil gi oss tema til ettertanke.  

MELD DEG PÅ VÅRT NYHESTBREV

2021 SPEAKERS

Øystein Olsen

Governor, Central Bank of Norway

Henrik Syse

Research Professor and public speaker

Christin Bøsterud

CEO & Partner, EY Norway

Kristian Øvsthus

Managing Partner, Idekapital

Øyvind L. Vesterdal

CEO, Norsk Solar

Vilde Regine Tellnes

Founder & CEO, Healthy EATS

Mari Larsen Sæther

CEO and Co-Founder, Lett på Kroken / Business developer, WasteIQ

Svein Kvernstuen

Founder & CEO, Beyonder

Ragnar Tveterås

Professor of economics and Vice Dean of Research, University of Stavanger

Håvard Walde

CEO, Skretting Norge

Muhammad Ismail Shah

Senior Technical Manager, Technology Centre Mongstad

Nina Willumsen Grieg

Regional director, Grieg Seafood

Ida Frisch

Forfatter, kulturarbeider og aktivist

Kari Nessa Nordtun

Mayor of Stavanger

Andreas Vollsund

Mayor of Time

Frode Fjeldsbø

Mayor of Gjesdal

Pål Morten Borgli

Deputy Mayor of Sandnes

Tom Henning Slethei

Mayor of Sola

Digital transformasjon - Digitalisering som verktøy for å sikre mangfold og inkludering

Christin E. Bøsterud, administrerende direktør i Ernst & Young AS, er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer, ikke minst innenfor ledelse. Hun er nordisk sponsor for EYs Women Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Hun er også tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. EY og SHE Community har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere.

Digital transformasjon - Digitalisering som verktøy for å sikre mangfold og inkludering
Christin E. Bøsterud, administrerende direktør i Ernst & Young AS, er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer, ikke minst innenfor ledelse. Hun er nordisk sponsor for EYs Women Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Hun er også tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. EY og SHE Community har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere.
Anita Krohn Traaseth blir styreleder i Norway Summit
Det er en stor glede og betydelig styrke for Norway Summit at hun går inn i rollen som styreleder. Norway Summit har store målsettinger for fremtiden og med Traaseth på laget understrekes satsingen og målet om videre utvikling. Med seg i styret har hun Espen Agdestein (tidligere manager for Magnus Carlsen), gründer Kjell Madland og daglig leder Benedicte Westre Skog.
Covid-19 tiltak under Norway Summit 2021
Det er lagt opp til strenge tiltak for å ivareta sikkerheten til deltakere, speakere , frivillige, ansatte og andre som er involvert i og rundt Norway Summit. Myndighetenes krav og anbefalinger er et minimumskrav, men det legges opp til strengere tiltak enn disse for å styrke sikkerheten. Vi holder oss oppdatert på FHI sine krav hvor de siste kravene vil gjelde. Prosedyrene skal bidra til at det ikke kommer smitte, eller at noen som er smittet deltar. Hvis du har det minste tegn til luftveissymptomer, vennligst ikke kom til arrangementet.

Join our newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Main partners