‹ Speakers

Nina Willumsen Grieg

Regional director, Grieg Seafood

Nina er regionsdirektør for Grieg Seafood Rogaland. Grieg Seafood er et av verdens ledende oppdrettsselskap med produksjon i Norge, Canada og Shetland. I Rogaland produseres 28 000 tonn laks årlig, fra rogn til slakt.

Nina er utdannet innen industriell økonomi fra NTNU og har flere års erfaring fra maritim industri som shipping og sjømat. Hun er opptatt av mulighetene havet gir, og er en pådriver for ny teknologi og innovasjon som kan sikre bærekraftig bruk av havet. Grieg Seafood Rogaland har gjort store investeringer for å redusere tiden laksen står i sjøen. Kortere tid i åpne sjøanlegg er et viktig ledd i selskapets mål om redusert miljøpåvirkning og forbedret fiskevelferd.