‹ Speakers

Ida Frisch

Forfatter, kulturarbeider og aktivist

Ida Frisch (f.1990) er forfatter, kulturarbeider og og aktivist. Hun har gitt ut to bøker på Tiden Norsk Forlag, derav Kjære Grønland (2020), som tar for seg den menneskeskapte klimaforandringen og hvordan det påvirker grønlandsisen. Hun ble også nominert samme år til Årets Ledestjerne

I D2 for sitt engasjement i hvordan å leve et mer klimavennlig liv, samt at hun har dokumentaren Ida og Martin på Notholmen (NRK), hvor hun bor i et halvt år på en øy på vestlandet for å lære seg å være mer selvhjulpen. Ida er opptatt av hvert indivinds kraft og mulighet til å endre systemet fra bunnen, og ser på hvordan positiv holdningsendring kan skje.