‹ Speakers

Hans Christian Holte

CEO, Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)

Hans Christian Holte er arbeids- og velferdsdirektør. NAV har vært avgjørende for å sikre inntektene til permitterte og andre som har vært rammet av epidemien. Fremover er utfordringen å hjelpe flest mulig raskest mulig tilbake i arbeid, og bistå arbeidsgiver med rekruttering. Da kan Norge unngå langvarige negative konsekvenser som økt utenforskap eller redusert verdiskaping. Han har tidligere vært direktør for Skatteetaten og Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT (DIFI) og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet