‹ Speakers

Christin Bøsterud

CEO & Partner, EY Norway

Christin har vært administrerende direktør i Ernst & Young AS siden desember 2018. Før den tid fylte hun ulike roller innenfor forretningsområdet Tax & Law i Norden. Frem til januar 2020 var hun i tillegg leder for Law i EMEIA (Europa, Midtøsten, India og Afrika). Hun begynte sin karriere i EY allerede i 2002, da hun gjennom fusjonen mellom Andersen og EY i Norge blev en del av det nye selskapet.

Christin avla sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo og er medlem av Den Norske Advokatforening. Hun har også en doktorgrad i etikk med tema innenfor likestilling i toppledelse fra et kristent-etisk perspektiv.


Christin er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer, ikke minst innenfor ledelse. Hun er nordisk sponsor for EYs Women.Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Hun er også tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. EY og SHE Community har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere.