Universitet i Stavanger styrker samarbeidet med Norway Summit

Universitetet i Stavanger (UiS) har inngått en treårig samarbeidsavtale med Norway Summet. Dette er et ledd i UiS sin strategi for å styrke samarbeidet med regionen og næringslivet. Hovedområdene for konferansen er finans, ny teknologi, innovasjon og bærekraft. 

Årets konferanse som er den femte i rekken vil ha som hovedtema «Grønn økonomi – Hvordan teknologi kan få fortgang i de globale bærekraftsmålene». For universitetet gir konferansen ansatte og studenter en mulighet til å treffe og bli inspirert av verdensledende navn innenfor finans og teknologi, uttaler professor og dekan på Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS), Ola Kvaløy. Det er HHUiS som på vegne av UiS er koordinator for samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Norway Summit.
 
Konferansen holdes samtidig som sjakkturneringen Norway Chess, som er en av de viktigste sjakkturneringen i verden hvor de de beste spillerne møtes med regjerende verdensmester i sjakk, Magnus Carlsen i spissen. Sjakkturneringen er med på å åpne dører for at verdens ledende akademikere, bedriftsledere og teknologer setter av tid til å komme til Stavanger. Vi håper å kunne invitere spennende foredragsholdere opp på UiS-Campus for å treffe studenter og forskere i kombinasjon med deltakelse på selve konferansen, og noen av våre egne forskere vil også bidra på programsiden.

- Årets tema er spesielt interessant med tanke på de utfordringer som olje- og energibransjen, vår region og Norge som nasjon står ovenfor. Med det høye teknologiske nivået, det internasjonale nettverket bedriftene har opparbeidet i tillegg til de finansielle ressursene som er i Stavanger-regionen, har vi gode forutsetninger for å lykkes med den grønne omstillingen som nå kommer, sier Kvaløy.

- Foredragsholderne vi inviterer til konferansen er størrelser innen hver sitt fagområde, men ikke alltid like kjente navn i media, sier daglig leder i Norway Summit, Benedicte Westre Skog. Å legge forholdene til rette for at samfunns- og næringslivsaktører regionalt og nasjonalt for anledning til å møte og sitte sammen slike kapasiteter, gir det stor inspirasjon og muligheter for læring på en ny måte.

- Konferansen går i dybden på tematikken, og treffer et interessert publikum på tvers av ulike fagområder. Dette er en møteplass hvor det er viktig for oss i akademia å delta i og ikke minst gi mulighet for våre nåværende og gjerne tidligere studenter å få inspirasjon fra, supplerer Kvaløy.

- Deltakelse på Norway Summit er anledning til å sitte samlet på et lite område en hel dag og å delta på noe som hvis det er i utlandet, ofte er svært kostbare, sier Westre Skog.

Nå har bedriftsledere, politikere, akademikere og alle som er interessert i framtidens muligheter til å ta del i denne kunnskapen hjemme i Norge og i Stavanger. Tilbakemeldinger fra tidligere konferanser tyder på at dette er en god investering å delta på.
- At Universitetet i Stavanger har valgt å inngå i ett treårig samarbeid som en strategisk partner mener vi gir begge parter en verdi som vil komme hele regionen til nytte, avslutter Westre Skog.


Tekst og foto: Egil C. Svela/UiS