Meet James Altucher: Bestselling Author, VC, and Top 10 LinkedIn Influencer!

Vi har fantastiske nyheter å dele - James Altucher blir med oss på konferansen 1. juni i Stavanger.

James er omtalt av Forbes Magazine som «verdens mest interessante mann.»

Han er en Topp 10 LinkedIn-influencer, en meget produktiv forfatter, en vellykket gründer, en sjakkmester, og en venture kapitalist. Han har startet og solgt flere selskaper og har investert i, eller gir råd til, over 30 forskjellige selskaper innen områder som spenner fra teknologi til energi til helsevesen og bioteknologi.

Han er en bestselgende forfatter med blant annet "Choose Yourself," "The Power of No", "The Choose Yourself Guide to Wealth", "The Choose Yourself Stories", "SuperCash", "Trade Like Warren Buffett," "Trade Like A Hedge Fund," «The Forever Portfolio», «40 Alternatives To College," og "I Was Blind But Now I See.James' forfatterskap har vært omtalt i The Financial Times, Forbes, The Wall Street Journal, TechCrunch og The Huffington Post.

På grunn av populariteten til boken «Choose Yourself» har det dukket opp Meetups over hele verden. Disse møtene hjelper folk med å bygge nettverk, komme på ideer og aktivt bidra til hverandres suksess. USA Today rangerte boken som nummer to blant de 12 beste forretningsbøkene gjennom tidene.

James er medgründer av 20 selskaper, inkludert noen som har solgt for store exits. Tidligere var han hedgefondforvalter. Han sitter for tiden i styret for et offentlig selskap med en milliard dollar i inntekter og gir råd til flere andre.

Men det er ikke alt – James er også vert for to høyt rangerte podcaster:

«The James Altucher Show» som har gjester som Mark Cuban, Peter Thiel, og Tony Robbins, og «Ask Altucher», der han svarer på direkte spørsmål fra salen. Tilsammen har showene blitt lastet ned over 70 millioner ganger!

I tillegg til alle hans andre prestasjoner,  har James eid en stand-up humor klubb i New York City hvor han selv har stått på scenen.

På Norway Summit vil James dele sin innsikt om hvordan man kan oppnå suksess, navigere i krisetider og hvordan holde seg sterk i møte med utfordringer. Han vil gi praktiske tips og strategier for å hjelpe deg med å vokse virksomheten din, forbedre ditt personlige liv og nå dine mål.

Hvis du ønsker å lære av en av de mest innovative og dynamiske tenkerne i bransjen, ikke gå glipp av James Altuchers foredrag på Norway Summit 1. juni i Stavanger.

Vi gleder oss til å se deg der! ‍

Sjekk ut konferansens nettside på www.norwaysummit.com for mer informasjon og for å registrere deg nå.

English: 

We have some incredible news to share - James Altucher will be joining us at the conference on June 1st in Stavanger.

James is a true powerhouse in the industry - he's a Top 10 LinkedIn Influencer, a prolific writer, a successful entrepreneur, a chess master, and a venture capitalist. He has started and sold several companies and is actively invested in, or advises, over 30 different companies in areas ranging from tech to energy to healthcare to biotech.

He's also a bestselling author with a long list of books to his name, including "Choose Yourself," "The Power of No" (co-author), "The Choose Yourself Guide to Wealth," "The Choose Yourself Stories," "SuperCash," "Trade Like Warren Buffett," "Trade Like A Hedge Fund," "The Forever Portfolio," "40 Alternatives To College," and "I Was Blind But Now I See." James' writing has been featured in The Financial Times, Forbes, The Wall Street Journal, TechCrunch, and The Huffington Post.

Because of the popularity of the book "Choose Yourself," Choose Yourself Meetups have sprung up all over the world. These meetups are designed to help people network, come up with ideas, and actively contribute to each other's success. USA Today ranked the book second among the 12 Best Business Books of All Time.

James is the co-founder of 20 companies, including some that have sold for large exits. Previously, he was a hedge fund manager. He is currently on the board of a public company with a billion dollars in revenue and advises several others.

But that's not all - James is also the host of two highly ranked podcasts: The James Altucher Show, which includes guests such as Mark Cuban, Peter Thiel, and Tony Robbins, and Ask Altucher, in which he answers direct questions from the audience. Collectively, the shows have been downloaded over 70 million times.

In addition to all of his other accomplishments, here's literally a fun fact about James Altucher - did you know that he once owned a comedy club in New York City? That's right, in addition to his many talents, James has a funny bone too!

At the Norway Summit, James will be sharing his insights on how to achieve success, navigate failure, and stay resilient in the face of challenges. He'll provide practical tips and strategies to help you grow your business, improve your personal life, and achieve your goals.

If you're looking to learn from one of the most innovative and dynamic thinkers in the industry, don't miss James Altucher's talk at the Norway Summit on June 1st. We can't wait to see you there!

Check out the conference website at www.norwaysummit.com for more information and to register now.