Med hjartet på rette staden

Det begynner å bli noen år siden Siri Lill Mannes var å se i nyhetssendingene til TV 2. Kanalen som kom med et friskt pust tidlig på 90-tallet, som flere av oss assosierer med å ha en litt løsere kommunikasjon rundt tunge nyhetssaker, men ikke en mindre seriøs aktør av den grunn. Det å formidle gjøres best når det blir litt emosjonelt, når vi kan koble på følelser og formidlingen beveger, som regel gjennom god historiefortelling.

Siri Lill Mannes liker å fortelle historier. Hun er opptatt av historiefortellingen og hvordan historiene som fortelles preger virkeligheten vår. Hva vi tror om verden rundt oss. Så har hun et mantra: «Gjør rett. Frykt ingen.»

På spørsmål om hvem Siri Lill Mannes er kommer det ganske kontant «Eg e Karmøy-bu. Det e viktig.» Hun er belønnet for god nynorsk språkbruk og for en ledig og frisk formidling av nyheter. Etter nesten 20 år som formidler og nyhetsanker drev lysten etter å etablere noe eget henne til å slutte i TV 2. Sammen med partner, Arne Møller, tidligere Brann-spiller og fysioterapeut med spesialisering innen stemmebruk, etablerte hun SpeakLab i 2010. I vakre lokaler, godt plassert på Nygårdshøyden i Bergen driver de institutt for trening i god kommunikasjon. Siden oppstart har de trent tusenvis av mennesker i kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

Alle kan bli gode i kommunikasjon

"Det er ett krav for å bli god, du må være villig til å gå utenfor din egen komfortsone. Når vi trener er en forutsetning at folk er motivert. Vi kan veilede og vise vei, men det er de som må gjøre jobben.»

Vi snakker om hva som må til for god kommunikasjon og det at kommunikasjon ikke er et valg - det kommuniseres uansett. Kommunikasjon blir et bilde av hvem vi er: kroppsspråk, stemmebruk, struktur i en presentasjon, det at starten i presentasjon må sitte. Siri Lill jobber selv mye som konferansier og foredragsholder og ser mange eksempler på hva som fungerer bra og mindre bra. Ofte er det de foredragsholderne som «kun» stiller med historien sin og velger bort andre støtte-verktøy som får de beste vurderingene fra publikum. De som evner å gripe med en ekte historie.

Og hva er egentlig en god historie?

«Det er i alle fall ikke fakta om bedriften. En god historie handler ofte om å svare på hvorfor og hvordan. Gode historier krever motstand eller en utfordring. Det er forsøket på å overvinne hindringer som skaper spenning. Derfor opplever vi ofte reklame som glatt og uekte. Det finnes ingen motstand.

Hun mener det finnes noen grunnleggende prinsipp i kommunikasjon som alltid vil eksistere, men også i dette faget skjer store endringer som følge av ny teknologi. Siden hun begynte å lede konferanser har for eksempel taletiden til foredragsholderne gått drastisk ned. I 2010 var kanskje lengden på en typisk presentasjon rundt 30-40 minutter, nå kan den gå helt ned til 7-8 minutt. Dette stiller store krav til formidleren og det blir enda viktigere å bruke den tilmålte tiden godt.

Norway Summit er helt unik

Siri Lill har vært konferansier hvert år siden starten i 2016 og mener Norway Summit har truffet noe unikt ved å koble konferansen til sjakk og Norway Chess. Møteplassen gir en fantastisk mulighet til å møte mennesker en ellers risikerer å gå glipp av. Hun gleder seg mest til energien og stemningen som utspilles hvert år.

Er vi gode nok til å benytte anledningen Norway Summit gir til spennende diskusjoner og tilgang på nye relasjoner?

"Koblingen til sjakk er spennende og gir konferansen en god kobling til hjernekraft. Et eksempel er en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens som kom til Stavanger for å oppleve Norway Chess. Så oppdaget han konferansen helt tilfeldig og vi fikk ham inn i programmet på overtid. Året etter var han tilbake som innleder. Du vet aldri hvilke spennende folk som dukker opp. Norway Summit gir oss muligheter til å knytte denne typen relasjoner, med folk som ellers ikke går på konferanser her i landet.

Vi må forstå hvor vi kommer fra, for å forstå hvor vi skal

Hun vet hun allerede var godt plassert i media den dagen hun skulle starte noe nytt. Etablere og bygge nye arbeidsplasser som skulle eksistere for framtiden. Men synlighet er på godt og vondt, du er også mer synlig når det trøs feil. SpeakLab er bygget stein for stein og er nå en godt etablert virksomhet, vel gjennom den vanskelige oppstartsfasen. SpeakLab skal være verdens beste treningsprogram for kommunikasjon. Det var viktig å knytte programmet til forskning og bruke forskningen i et systematisk treningsopplegg. Hypotesen var at hvis du trener best blir du best.

Selv får Siri Lill daglig trening gjennom å holde kurs og undervise i presentasjon og kommunikasjon. I tillegg leder hun mange ulike arrangement - det blir mye trening i løpet av et år, og hun ser en sammenheng. Mange konferanser handler om det samme og samtidig er hver konferanse unik. Igjen faller samtalen vår tilbake på Norway Summit som har sin egen oppstartsreise. På fjerde året begynner konferansen å bli godt etablert som en av de mest spennende møteplassene i Norge. Fire år med å utforske det som ligger foran oss, å lete etter sammenhenger og koblinger vi trenger for å utvikle oss og verden vi lever i - lokalt, nasjonalt og globalt.

Hvordan tenker du vi best skal håndtere den enorme informasjonsflyten vi utsettes for? Hvordan skape mening og ro i en tid som for mange oppleves som kaotisk og uoversiktlig?

«Jeg tror at det å kunne gi følelsen av ro og mening i en kaotisk tid kan være kjennetegnet på den moderne leder. Det ligger mye i evnen til å fortelle en historie. Å kunne fortelle hvorfor vi gjør dette og hvordan vi skal komme gjennom utfordringen. Å si at målet er vekst eller høyere omsetning er ingen historie. Noen av de jeg har truffet som ligger lengst framme på teknologi og kunstig intelligens, sier dette handler mest om mennesker. Tiden vår stiller større krav enn noensinne til å forstå mennesker og menneskers’ oppførsel. Jeg intervjuet superinvestoren Yuri Milner på Norway Summit i 2017. Han mente framtiden kunne være å gå back to basics og at flere unge burde studere grunnleggende fag som matematikk og fysikk. Sjefen for cybersikkerhet i Frankrike er selv kryptolog og han sier kunstig intelligens egentlig bare er matte og fysikk. Som historiker, mener jeg dette er viktig. Vi må forstå hvorfor og hvordan ting henger sammen for å forstå når vi skal bruke ny teknologi. Ikke bare gjøre det fordi det høres kult ut.

Ut av komfortsonen

Okay, vi må runde av, men jeg må stille et siste spørsmål.

Når er Siri Lill utenfor sin komfortsone?

«Høyder er ingen favoritt og jeg er utenfor komfortsonen hver gang jeg takker ja til å lede en konferanse på ukjent tema. Jeg ledet for eksempel en internasjonal psykologikonferanse i fjor. Det ble mye pugging og research hele den påsken, men jeg liker å lære og her passer det faktisk bra at jeg er en skippertaksperson. Hun har alltid likt eksamener og tidsfrister og føler at hun presterer bedre hvis det er litt press og stramme rammer. Det er nok gode egenskaper å ha med seg for å lykkes med gründerskap. Det må trenes og jobbes mye for at det skal bli bra. Siri Lill anslår hun jobber rundt dobbelt så mye nå, som da hun var i TV 2, men hun sier hun stortrives med jobben. «Dessuten har jeg jo verdens beste sjef!»

Ja, det tror undertegnede også på - verdens beste sjef, og med hjartet på rette staden.