Kunstig intelligens – ekte muligheter

Når en selvlært datamaskin trenger 24 timer på å nå verdenstoppen i sjakk, vet du at framtiden for alvor banker på. Ulrich Paquet, forsker i DeepMind, kommer til oss for å fortelle om det grensesprengende dataprogrammet AlphaZero og hvilke muligheter det kan gi oss.

AlphaZero er et selvlærende dataprogram primært laget for å meste spillene sjakk, shofi oggo. Den 5. desember 2017 ble programmet “sluppet løs”, og i løpet at 24 utrolige timer utviklet AlphaZero overmenneskelige evner i alle disse trespillene.

AlphaZero representerer et enormt skritt framover både kvalitativt og kvantitativt. Istedet for at en mengde datanerder skal sitte og utvikle algoritmer, gjør AlphaZero en enda bedre jobb på egenhånd. Programmet åpner for enorme muligheter når det gjelder å utnytte big data – både kommersielt og til forskning som vil hjelpe oss å løse globale utfordringer. 

Ulrich Paquet er sør-afrikaner med doktorgrad i maskinlæring fra universitetet i Cambridge. Han har bakgrunn fra blant annet Apple og XBox, men har de siste årene arbeidet i DeepMind Technologies, etbritisk selskap som forsker på kunstig intelligens. Ulrich var også med på å stifte Deep Learning Indaba, en bevegelse som arbeider for å styrke kunnskap om maskinlæring og kunstig intelligens i Afrika.

MASKINLÆRING er en vitenskapelig disiplin og en gren av det tverrfaglige området kunstigintelligens. Man er opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å kjenne igjen komplekse mønstre og utvikle atferd basert på empiriske data. Et hovedfokus innen disiplinen er automatisk å lære å kjenneigjen komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data. (Wikipedia)