Exclusive at Norway Summit 2024: Øystein Olsen presents his newest book "Lykkeland"

Exclusive at this year’s Norway Summit – Book discussion with Øystein Olsen!

At this year's Norway Summit, you have a unique opportunity to participate in an exclusive interview with former central bank governor, Øystein Olsen. He will present his new book "Lykkeland," which takes you on a journey through Norway's incredible oil adventure and the economic policies that have shaped the nation over the past fifty years.

As one of the main architects behind the fiscal rule, Olsen has unique insights into how Norway has navigated through the challenges and opportunities brought about by oil. Through his personal oil story and reflections on key professional questions, he provides a fascinating insight into how the country has changed and the choices that have been made.

This is a rare chance to learn more about Norway's economic journey directly from one of the country's foremost experts. Don't miss the opportunity to be part of the conversation about Norway's past, present, and future.

Sign up for the conference now and secure your spot for this exciting book discussion with Øystein Olsen!

Norwegian:

Eksklusivt på Norway Summit 2024 – Bokbad med Øystein Olsen!

På årets Norway Summit får du en unik mulighet til å delta i et eksklusivt intervju med tidligere sentralbankssjef, Øystein Olsen. Han vil presentere sin nye bok «Lykkelandet», som tar deg med på en reise gjennom Norges utrolige oljeeventyr og den økonomiske politikken som har formet nasjonen de siste femti årene.

Som en av hovedarkitektene bak handlingsregelen, har Olsen en unik innsikt i hvordan Norge har navigert gjennom utfordringene og mulighetene som oljen har brakt med seg. Gjennom sin personlige oljehistorie og refleksjoner rundt de sentrale faglige spørsmålene, gir han et fascinerende innblikk i hvordan landet har endret seg og hvilke veivalg som har blitt tatt.

Dette er en sjelden sjanse til å lære mer om Norges økonomiske reise direkte fra en av landets fremste eksperter. Ikke gå glipp av muligheten til å være en del av samtalen om Norges fortid, nåtid og fremtid.

Meld deg på konferansen nå, og sikre deg din plass til dette spennende bokbadet med Øystein Olsen!