Digital transformasjon - Digitalisering som verktøy for å sikre mangfold og inkludering

Christin E. Bøsterud, administrerende direktør i Ernst & Young AS, er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer, ikke minst innenfor ledelse. Hun er nordisk sponsor for EYs Women Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Hun er også tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. EY og SHE Community har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere.

Under Norway Summit konferansen i september, med tema Fit for a green future – Transforming the economy through technology taler Christin om viktigheten av digitalisering og mangfold. – «Det viktigste temaet akkurat nå er digitalisering; hvordan ta i bruk alle de mulighetene som byr seg innen robotisering, stordata, kunstig intelligens og så videre» (dn.no).  Bedrifter som ønsker være ledende innenfor sitt segment er nødt til å fokusere på det digitale kompetansenivået internt i bedriften. Digitale løsninger kan ikke være en støtte funksjon, men burde være en del av enhver virksomhets DNA. «Vi har jobbet mye med dette innen alle forretningsområder, og fortsetter å gjøre det. De bedriftene som ikke er i rask endring mot å utforske og ta i bruk nye verktøy og nye måter å jobbe på, lever farlig», sier hun (dn.no).

Hvis vi ser bort ifra de høyst negative konsekvensene av pandemien, som helsekrise og mennesker som har lidd av konsekvensene pandemien har bragt med seg, kan vi tillate oss å se på muligheter i positiv forstand som et resultat av pandemien. Den globalt omspennende krisen har for eksempel gjort at digitaliseringen i arbeidshverdagen har skutt rakettfart i mange bedrifter her til lands. «Nå når vi nærmer oss en ny normal og kan begynne å dra på kontorene igjen, ønsker vi å ta med oss de positive sidene fra det siste året: fleksibilitet, samarbeid og teknologi» sier Christin som har stor tro på digitalisering for å sikre mangfold og inkludering.  «I tillegg må vi alle jobbe for å tette digitaliseringsgapet, og sikre mangfold i den teknologiske revolusjonen. Reisen starter tidlig. Allerede i skolen må vi oppmuntre jenter til å engasjere seg og ta del i utviklingen.»  

Christin har vært administrerende direktør i Ernst & Young AS siden desember 2018. Før den tid fylte hun ulike roller innenfor forretningsområdet Tax & Law i Norden. Frem til januar 2020 var hun i tillegg leder for Law i EMEIA (Europa, Midtøsten, India og Afrika). Christin avla sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo og er medlem av Den Norske Advokatforening. Hun har også en doktorgrad i etikk med tema innenfor likestilling i toppledelse fra et kristent-etisk perspektiv.

Vi ser frem imot å høre Christin tale om digitalisering og mangfold på Norway Summit – møtet for stormestere i næringslivet, 16. september.